ปิดสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงวันแรกทำพระราม 3 รถติดหนัก

การจราจรบนถนนพระราม 3 ช่วงเช้าวันนี้ติดขัดอย่างหนัก พบท้ายแถวสะสมฝั่งขาเข้ายาวจนถึงสะพานภูมิพล เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักการโยธา จะดำเนินการทุบรื้อสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง โดยไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องปรับช่องจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เบื้องต้นสำนักการโยธาได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 13 มี.ค. 2564 (900 วัน) พระราม 3 เมื่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรถนนพระรามที่ 3 เชื่อมต่อถนนรัชดาภิเษกให้มีความคล่องตัว เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาถนนที่มีลักษณะเป็นคอขวด ลดจุดตัดการจราจรถนนพระรามที่ 4 ถนนสุนทรโกษา ถนนเชื้อเพลิง และถนนใกล้เคียงต่อเนื่องไปยังพื้นที่โดยรอบ