จัดตั้งการสอบสวนคดีอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ลงมติให้จัดตั้งการสอบสวนคดีอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำในระหว่างสงครามยาเสพติดของรัฐบาลฟิลิปปินส์ การลงมติซึ่งผ่านมาโดยมีขอบเขตแคบ ๆ นั้นได้มีการจัดทำรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศมันจะมุ่งเน้นไปที่รายงานการวิสามัญฆาตกรรมการจับกุมตามอำเภอใจ

และการบังคับให้หายตัวไปฟิลิปปินส์คัดค้านมติดังกล่าวอย่างมากและระบุว่าเป็น “การเลียนแบบ” ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte เปิดตัวแคมเปญต่อต้านยาเสพติดในปี 2559 เพื่อจัดการกับปัญหายาเสพติด ตั้งแต่นั้นมาตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้อย่างน้อย 6,600 คนถูกสังหารตามรายงานของตำรวจ แต่นักเคลื่อนไหวกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 27,000 คน