คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการรถไฟความเร็วสูง

ตามข้อเสนอทางการเงินของกลุ่มมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ ถูกกำหนดไว้ที่ 117.227 พันล้านบาทต่ำกว่าผู้เสนอราคารายอื่นประมาณ 527070 ล้านบาทกิจการร่วมค้า BSR ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม บริษัท บีทีเอสซิโน – ไทยเอ็นจิเนียริ่งและ การก่อสร้างและการถือครองการผลิตไฟฟ้าราชบุรีและงบประมาณไม่เกิน 117.425 พันล้านบาทคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในโครงการร่วมกัน

หากการเจรจากับกลุ่ม CP ล้มเหลวคณะกรรมการคัดเลือกจะเชิญ BSR กิจการร่วมค้าเพื่อส่งต่อข้อเสนอพิเศษและเริ่มการเจรจา ผู้ชนะโครงการจะได้รับสิทธิในการพัฒนาและจัดการโครงการรถไฟความเร็วสูงและดูแลพื้นที่มักกะสันเป็นเวลา 50 ปี จากการลงทุนทั้งหมดจะมีการลงทุน 168 ล้านบาทในระบบรถไฟที่เชื่อมต่อสนามบินทั้งสามแห่งมูลค่า 45.1 พันล้านบาทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ 10,000 ล้านบาทสำหรับสิทธิ์ในการดำเนินงาน Airport Rail Link โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 700,000 ล้านบาทตลอด ระยะเวลาของสัญญา