การควบคุมยีนแบบมัลติเพล็ด

โปรแกรมยีนเปลี่ยนแปลงโดยกิจกรรมของระบบประสาทและประสบการณ์พฤติกรรมนำไปสู่พฤติกรรมปรับตัวได้อย่างไร เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยตรวจสอบของโปรแกรมของยีนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาสมองหรือในสมองผู้ใหญ่ที่พัฒนาอย่างเต็มที่ เครื่องมือนี้ใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีซึ่งถูกบรรจุลงเพื่อนำเข้าสู่เซลล์ประสาทอย่างมั่นคง

เทคโนโลยีที่ใช้ CRISPR เป็นช่องทางใหม่ในการตรวจสอบการทำงานของยีน แต่ความยากลำบากในการแสดงออกของยีนในเซลล์ประสาทหลังเกิดการชะลอการรวมตัวกันของเครื่องมือเหล่านี้ในระบบประสาทส่วนกลาง ที่นี่เราแสดงให้เห็นถึงระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ประสาทแบบ dual-lentiviral CRISPR ซึ่งเป็นระบบเปิดใช้งานที่มีความสามารถในการเหนี่ยวนำยีนแบบแยกส่วนและปรับค่าได้และการควบคุมยีนแบบมัลติเพล็ด